Ngày 23-10-2016

Trang chủ | Diễn đàn | SiteMap | Bản đồ VN | English

  Tin tức - Sự kiện

  Phổ biến kiến thức

  Văn bản pháp quy

  Hệ thống CTNH 2.0

  Hỏi - Đáp về CTNH

  Công nghệ XL CTNH

  Ảnh-Video-Multimedia

 

ServicesSee net-traffic
www.chatthainguyhai.net
Hệ thống CTNHsys 2.0

ĐIỀU KIÊN VỀ NĂNG LỰC HÀNH NGHỀ VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ, TIÊU HUỶ CTNH


Mục này chỉ quy định điều kiện về năng lực đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hành nghề vận chuyển và/hoặc xử lý, tiêu huỷ CTNH. Mọi chủ nguồn thải CTNH đều sẽ được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải khi tiến hành thủ tục với CQCP theo quy định tại Mục III (1).

Để tiến hành thủ tục xin phép hành nghề QLCTNH theo quy định tương ứng tại Mục III (2, 3), các tổ chức, cá nhân phải đáp ứng được các yêu cầu về điều kiện về năng lực như sau:

1. Điều kiện về năng lực hành nghề vận chuyển CTNH:

a) Có đăng ký hành nghề vận chuyển hàng hoá trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
b) Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường cho cơ sở vận chuyển CTNH được cơ quan thẩm quyền về môi trường phê duyệt.
c) Có các phương tiện vận chuyển đã được đăng ký, cấp phép lưu hành hoặc hoạt động theo quy định của Pháp luật. Trong trường hợp thuê phương tiện vận chuyển đường thuỷ hoặc đường sắt, phải bố trí nhân viên tháp tùng phù hợp đã được đào tạo, tập huấn về kế hoạch phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp sự cố cũng như có phương án đóng gói, bảo quản CTNH trong các bồn, thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại điểm d dưới đây.
d) Có các phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù hợp với việc thu gom, vận chuyển, đóng gói, bảo quản và lưu giữ tạm thời CTNH đáp ứng các yêu cầu như sau:
- Có thiết kế phòng ngừa rò rỉ, phát tán CTNH vào môi trường, tránh làm lẫn các loại CTNH với nhau được chế tạo từ các vật liệu không có khả năng tương tác, phản ứng với CTNH
- Có các phương tiện, thiết bị báo động và xử lý khẩn cấp sự cố khi vận hành
- Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707-2000 về “Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa”
- Phương tiện vận chuyển phải được trang bị thiết bị định vị vệ tinh (GPS) để có thể xác định vị trí chính xác của phương tiện suốt hành trình vận chuyển CTNH.
đ) Có ít nhất một cán bộ kỹ thuật phù hợp, có trình độ chuyên môn từ trung cấp kỹ thuật trở lên trong các chuyên ngành hóa, lý, kỹ thuật môi trường hoặc tương đương, đã qua khoá đào tạo về quản lý CTNH, để đảm nhiệm việc quản lý về chuyên môn kỹ thuật có đủ đội ngũ lái xe và nhân viên vận hành được đào tạo, tập huấn để đảm bảo vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng.
e) Có quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng lựa chọn được lộ trình vận chuyển CTNH tối ưu về tuyến đường, quãng đường, thời gian, đảm bảo an toàn giao thông và phòng ngừa, ứng phó sự cố, phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền về phân luồng giao thông có phương án bảo vệ môi trường tại cơ sở.
g) Có hợp đồng nguyên tắc với chủ xử lý, tiêu huỷ đối với các CTNH xin phép vận chuyển.
e) Có kế hoạch an toàn và sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên và lái xe.
g) Có kế hoạch phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp sự cố.
h) Có kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên và lái xe về quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng, vấn đề an toàn và sức khoẻ, thủ tục phòng ngừa và ứng phó sự cố.
i) Có kế hoạch xử lý ô nhiễm an toàn và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động.

2. Điều kiện về năng lực hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH:
a) Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xử lý, tiêu huỷ CTNH được cơ quan thẩm quyền về môi trường phê duyệt.
b) Có cơ sở xử lý, tiêu huỷ CTNH đáp ứng các điều kiện quy định ở Điều 74 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.
c) Nếu có khu chôn lấp CTNH thì phải tuân thủ các quy định ở Điều 75, Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 Quyết định số 60/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 7 ngày 8 tháng 2002 của Bộ trưởng Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường (trước đây) ban hành Hướng dẫn kỹ thuật chôn lấp chất thải nguy hại Tiêu chuẩn TCXDVN 320-2004 về  “Bãi chôn lấp chất thải nguy hại – Tiêu chuẩn thiết kế”.
d) Có đội ngũ ít nhất là hai cán bộ kỹ thuật (trường hợp chủ nguồn thải xin phép chỉ xử lý, tiêu huỷ CTNH của mình thì có thể chỉ cần một cán bộ kỹ thuật) đảm nhiệm việc điều hành tại cơ sở xử lý, tiêu huỷ, có trình độ chuyên môn từ kỹ sư trở lên trong các chuyên ngành hóa học, hoá môi trường, kỹ thuật môi trường hoặc tương đương, đã qua khoá đào tạo về quản lý CTNH có đủ đội ngũ nhân viên vận hành được đào tạo, tập huấn để đảm bảo vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng, đội trưởng có trình độ trung cấp kỹ thuật về hoá học hoặc môi trường đã qua khoá đào tạo về quản lý chất thải nguy hại (trường hợp chủ nguồn thải xin phép chỉ xử lý, tiêu huỷ CTNH của mình thì đội trưởng có thể do một cán bộ kỹ thuật kiêm nhiệm).
đ) Có phương pháp, công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù hợp với việc xử lý, tiêu huỷ CTNH phù hợp với đặc tính hóa học, vật lý, sinh học của từng loại CTNH theo đúng dự án đã được phê duyệt Có các phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù hợp với việc lưu giữ tạm thời, chuyên chở nội bộ đáp ứng được các yêu cầu như sau:
- Có thiết kế phòng ngừa rò rỉ, phát tán CTNH vào môi trường, tránh làm lẫn các loại CTNH với nhau được chế tạo từ các vật liệu không có khả năng tương tác, phản ứng với CTNH
- Có các phương tiện, thiết bị báo động và xử lý khẩn cấp sự cố khi vận hành
- Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707-2000 về “Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa”.
e) Có quy trình vận hành an toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng có phương án bảo vệ môi trường tại cơ sở.
g) Có kế hoạch an toàn và sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên.
h) Có kế hoạch phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp sự cố.
i) Có kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên về quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng, vấn đề an toàn và sức khoẻ, thủ tục phòng ngừa và ứng phó sự cố.
k) Có chương trình giám sát môi trường, vận hành, hiệu quả xử lý, tiêu huỷ CTNH.
l) Có kế hoạch xử lý ô nhiễm an toàn và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động.

qd_23-2006-qd-btnmt.pdf
thongtu_12-2006_tt-btnmt.pdf
tt12_cap_phep_ql_ctnh.doc

  Back to Prev Quay lại
* Mục lục tin:
id_2499 (#48481) Catalogs sản phẩm JFE AdvanTech sử dụng trong hệ thống tích hợp Scada H - 18/12/2011
id_2498 (#15463) Đầu đo mực nước ngập trong nước (Submerged Water Level Detector) - 18/12/2011
id_2467 (#17035) Nghiên cứu và triển công nghệ DPS, quản lý lưới trạm và CSDL bão trên bản đồ Google Maps - 22/6/2011
id_2155 (#24552) Triển khai thành công hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượng Hàng không Gia Lâm (KTHK-net 3.0) - 20/3/2009
id_1938 (#19362) Triển khai thành công mạng riêng ảo tại Trung tâm Tư liệu KTTV và 9 Đài KTTV Khu vực (mạng VPN-TTTL) - 8/11/2008
id_1620 (#8025) Bảo vệ kết quả nhiệm vụ triển khai hệ thống quản lý thông tin chất thải nguy hại (giai đoạn 2) - 31/3/2008
id_1600 (#5385) Triển khai hệ thống thông tin quản lý chất thải (CTNH-Sys 2.0) tại Sở TN&MT Đồng Nai - 22/3/2008
id_1580 (#5528) Triển khai hệ thống thông tin quản lý chất thải (CTNH-Sys 2.0) tại Sở TN&MT Hải Phòng - 15/3/2008
id_1565 (#5051) Triển khai hệ thống thông tin quản lý chất thải (CTNH-Sys 2.0) tại Sở TN&MT Quảng Ninh - 11/3/2008
id_1157 (#7828) Hazardous Waste (tham khảo) - 3/8/2007
id_938 (#35310) THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ, ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI, CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ QLCTNH, MÃ SỐ QLCTNH - 4/1/2007
id_937 (#9504) ĐIỀU KIÊN VỀ NĂNG LỰC HÀNH NGHỀ VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ, TIÊU HUỶ CTNH - 4/1/2007
id_934 (#11495) PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CTNHsys 1.0 (Hazedous Waste Management Information System – HW-MIS) - 2/1/2007
id_933 (#28696) Tổng quan về hệ thống quản lý chất thải nguy hại (CTNH Sys 1.0) - 2/1/2007
id_932 (#86379) DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI (2/10/2006) - 2/1/2007
id_928 (#41901) THÔNG TƯ: Quy định điều kiện về năng lực và hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại - 1/1/2007

Mục tin khác:
Tin nổi bật
 • Tin hoạt động của Dự án CSR - Hội thảo chuyên đề “Quản lý hóa chất và cách thức tuân thủ các quy định quốc tế (REACH/ RoHs)” (16469)
 • Đánh giá về tình trạng ô nhiễm và biến đổi khí hậu tại Nam Cực (272)
 • Toàn cảnh Gặp gỡ ICT Xuân Ất Mùi 2015 (14328)
 • 10 cảnh báo về an ninh môi trường Việt Nam (16593)
 • Triển lãm VietWater 2012 tại Hà Nội ngày 6-8/11/2012 (17328)
 • 200 câu hỏi/đáp về môi trường (Q&A) (31088)
 • Hạn chế chất nguy hại trong các sản phẩm điện và điện tử (16584)
 • Bắt giữ và lưu trữ Carbon (Carbon capture and storage - CCS) (51263)
 • QUYẾT ĐỊNH 64 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (25577)
 • REACH: Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (56135)
 • Danh sách văn bản pháp quy ban hành (Bộ TN&MT) (28006)
 • Luật Tài nguyên nước (25856)
 • LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (20545)
 • Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (18931)
 • Quyết Định của Thủ tướng Chính phủ ngày 29 tháng 01 năm 2007 V/v phê duyệt “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020” (19739)
 • DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI (2/10/2006) (86379)
 • Tổng quan về hệ thống quản lý chất thải nguy hại (CTNH Sys 1.0) (28696)
 • Nghiên cứu và triển công nghệ DPS, quản lý lưới trạm và CSDL bão trên bản đồ Google Maps (17035)
 • THÔNG TƯ: Quy định điều kiện về năng lực và hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại (41901)
 • THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ, ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI, CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ QLCTNH, MÃ SỐ QLCTNH (35310)
 • Triển khai thành công mạng riêng ảo tại Trung tâm Tư liệu KTTV và 9 Đài KTTV Khu vực (mạng VPN-TTTL) (19362)
 • Triển khai thành công hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượng Hàng không Gia Lâm (KTHK-net 3.0) (24552)
 • Đầu đo mực nước ngập trong nước (Submerged Water Level Detector) (15463)
 • Catalogs sản phẩm JFE AdvanTech sử dụng trong hệ thống tích hợp Scada H (48481)
 • Danh sách các đơn vị được cấp phép hành nghề chất thải nguy hại. (63067)
 • Biến không khí thành nước sạch (186)
 • Chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm (RoHS Directives) (19582)
 • Ô nhiễm môi trường và video khiến cả thế giới im lặng (32535)
 • Cấp phép trực tuyến
  Username:
  Password: Information Đăng ký mới? -

  Hệ thống e-manifest sẽ triển khai trong thời gian sớm nhất! Luật Bảo vệ Môi trường
  Thông tư 12 về cấp phép hành nghề CTNH
  Quyết định 23 về Danh mục chất thải nguy hại
  Quyết định 23 về Danh mục chất thải nguy hại (2)
  Danh mục DN được cấp phép
  Video Clips
  CTNH thường thức
  id_2627 (#51263) Bắt giữ và lưu trữ Carbon (Carbon capture and storage - CCS) - 22/12/2012
  id_2491 (#16584) Hạn chế chất nguy hại trong các sản phẩm điện và điện tử - 4/12/2011
  id_1942 (#28091) Dùng rác thải làm nhiên liệu để sản xuất xi măng - 10/11/2008
  id_1928 (#18153) Hệ thống quan trắc tự động nước thải tại KCN-KCX - 31/10/2008  Next to Page 2

  Câu hỏi về chất thải
  Theo Bạn chất thải nguy hại sẽ tồn tại nhiều nhất ở dạng, thể loại loại nào?
  Chất thải rắn
  Chất thải lỏng/bùn
  Chất thải khí
  Không rõ ràng
   [ Xem KQ ]

  Trở về đầu trang Tro ve dau trang  

  Số trực tuyến:
   
  Số truy nhập
  3151519

  CHATTHAINGUYHAI.NET
  Let the World be Free of Hazardous Waste
  Powered by MVC-Web CMS 1.2
  Contact email: intecom@minhviet.com.vn